• افکت bounce در CSS
  #1
  Note 
  سلام
  معذرت بابت کم شدن فعالیت دارم روی یه پروژه کار میکنم نمیتونم زیاد بیام :blushsmiley:

  این همون افکتیه که در دکمه اپلود سنتر استفاده شده براتون گذاشتم تا استفاده کنید چون افکت جالبیه با تشکر از مدیر انجمن :73:

  [CSS]

  @-webkit-keyframes bounce {
  0% { -webkit-transform: scale(1.03); }
  10% { -webkit-transform: scale(1.02); }
  20% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  30% { -webkit-transform: scale(1.2); }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  50% { -webkit-transform: scale(1.1); }
  60% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  70% { -webkit-transform: scale(1.05);}
  80% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  90% { -webkit-transform: scale(1.02);}
  100% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  }
  @-webkit-keyframes bounceh {
  0% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  10% { -webkit-transform: scale(1.02); }
  20% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  30% { -webkit-transform: scale(1.2); }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  50% { -webkit-transform: scale(1.1); }
  60% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  70% { -webkit-transform: scale(1.05);}
  80% { -webkit-transform: scale(1.0); }
  90% { -webkit-transform: scale(1.02);}
  100% { -webkit-transform: scale(1.03); }
  }
  @-moz-keyframes bounce {
  0% { -moz-transform: scale(1.09); }
  10% { -moz-transform: scale(1.02); }
  20% { -moz-transform: scale(1.0); }
  30% { -moz-transform: scale(1.2); }
  40% { -moz-transform: scale(1.0); }
  50% { -moz-transform: scale(1.1); }
  60% { -moz-transform: scale(1.0); }
  70% { -moz-transform: scale(1.05);}
  80% { -moz-transform: scale(1.0); }
  90% { -moz-transform: scale(1.02);}
  100% { -moz-transform: scale(1.0); }
  }
  @-moz-keyframes bounceh {
  0% { -moz-transform: scale(1.0); }
  10% { -moz-transform: scale(1.02); }
  20% { -moz-transform: scale(1.0); }
  30% { -moz-transform: scale(1.2); }
  40% { -moz-transform: scale(1.0); }
  50% { -moz-transform: scale(1.1); }
  60% { -moz-transform: scale(1.0); }
  70% { -moz-transform: scale(1.05);}
  80% { -moz-transform: scale(1.0); }
  90% { -moz-transform: scale(1.02);}
  100% { -moz-transform: scale(1.04); }
  }
  @keyframes bounce {
  0% { transform: scale(1.04); }
  10% { transform: scale(1.02); }
  20% { transform: scale(1.0); }
  30% { transform: scale(1.2); }
  40% { transform: scale(1.0); }
  50% { transform: scale(1.1); }
  60% { transform: scale(1.0); }
  70% { transform: scale(1.05);}
  80% { transform: scale(1.0); }
  90% { transform: scale(1.02);}
  100% { transform: scale(1.0); }
  }
  @keyframes bounceh {
  0% { transform: scale(1.0); }
  10% { transform: scale(1.02); }
  20% { transform: scale(1.0); }
  30% { transform: scale(1.2); }
  40% { transform: scale(1.0); }
  50% { transform: scale(1.1); }
  60% { transform: scale(1.0); }
  70% { transform: scale(1.05);}
  80% { transform: scale(1.0); }
  90% { transform: scale(1.02);}
  100% { transform: scale(1.03); }
  }

  [/CSS]

  استفاده: حالت عادی

  [CSS]

  .buttons {
  -webkit-animation: bounce 0.8s ease-in-out;
  -moz-animation: bounce 0.8s ease-in-out;
  animation: bounce 0.8s ease-in-out;
  -webkit-transition: 0.4s ease;
  -moz-transition: 0.4s ease;
  transition: 0.4s ease;
  }
  [/CSS]

  استفاده: حالت hover

  [CSS]
  .buttons:hover {
  -webkit-animation: bounceh 0.8s ease-in-out;
  -moz-animation: bounceh 0.8s ease-in-out;
  animation: bounceh 0.8s ease-in-out;
  -webkit-animation-fill-mode:forwards;
  -moz-animation-fill-mode:forwards;
  animation-fill-mode:forwards;
  -webkit-transition: 0.4s ease;
  -moz-transition: 0.4s ease;
  transition: 0.4s ease;
  }
  [/CSS]

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  #2
  Note 
  عالیه :flower:
  _________
  شهادت امام جعفر صادق رو تسلیت میگم

  پاسخ
  #3
  Note 
  20 20 عالی

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان