• نمایش زمان بارگذاری صفحه ( کد php )
  #1
  Note 
  کد php:
  <!-- put this at the top of the page -->
  <?
  php
     $mtime 
  microtime();
     
  $mtime explode(" ",$mtime);
     
  $mtime $mtime[1] + $mtime[0];
     
  $starttime $mtime;
  ;
  ?>

  <!-- put other code and html in here -->


  <!-- put this code at the bottom of the page -->
  <?php
     $mtime 
  microtime();
     
  $mtime explode(" ",$mtime);
     
  $mtime $mtime[1] + $mtime[0];
     
  $endtime $mtime;
     
  $totaltime = ($endtime $starttime);
     echo 
  "This page was created in ".$totaltime." seconds";
  ;
  ?>

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان