• آرایه ای از آبجکت ها
  #1
  Note 
  [CPP]#include <iostream>
  using namespace std;
  class MyClass {
  int i;
  public:
  void setInt(int j) {
  i=j;
  }
  int getInt() {
  return i;
  }
  };
  int main()
  {
  MyClass myObject[3];
  int i;
  for(i=0; i<3; i++)
  myObject[i].setInt(i+1);
  for(i=0; i<3; i++)
  cout << myObject[i].getInt() << "\n";
  return 0;
  }
  [/CPP]

  ***********
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان