• دریافت پارامتر از فرم در صفحه ای به غیر از صفحه ای که action میفرستد
  #1
  Note 
  سلام وقت بخیر
  صفحه register
  کد php:
      include ('userClass.php');

      
  $userClass = new user();

      
  $firstName = isset($_POST['firstName'])? $_POST['firstName'] : '' ;
      
  $lastName = isset($_POST['lastName'])? $_POST['lastName'] : '' ;
      
  $userName = isset($_POST['userName'])? $_POST['userName'] : '' ;
      
  $password = isset($_POST['password'])? $_POST['password'] : '' ;
      
  $confirmPassword = isset($_POST['confirmPassword'])? $_POST['confirmPassword'] : '' ;
      
      if (isset(
  $_POST['submit']) ) 
      {
          
  $userClass -> register$userName $password $firstName $lastName $confirmPassword ) ; 
  صفحه userclass
  کد php:
  session_start();

  include( 
  'myValidForm.php' ) ;
  include( 
  'myDB.php' ) ;
      
  class 
  user
  {
      private 
  $user_id ;
      private 
  $user_pass ;
      private 
  $first_name ;
      private 
  $last_name ;
      private 
  $user_passConf ;
      public 
  $validForm ;
      public 
  $main_page ;
      
      function 
  __construct() 
      {
          
  $this -> validForm = new myValidForm() ;
          
  $this -> myDB = new myDB() ;
          
  $this -> myDB -> DB_select() ;
      }
      
      function 
  setPass$password 
      {    
          if ( 
  $this -> validForm -> IsPass$password ) )        
          {
              if( 
  $this -> validForm -> check_new_password $userName $confirmPassword ) )
              {
                  return 
  $this -> user_pass $password ;
              }
          }
      }
      
      function 
  setUserName($userName
      {
          if ( 
  $this -> validForm -> IsEmail $userName ) ) 
          {
              return 
  $this -> user_id $userName 
          }
      }
      function 
  setName($firstName $lastName
      {
          if ( 
  $this -> validForm -> IsText $firstName ) && $this -> validForm -> IsText $lastName ) ) 
          {
              
              return 
  $this -> first_name $firstName ;
              return 
  $this -> last_name $lastName ;
          }
      }
      function 
  register$userName $password $firstName $lastName $confirmPassword )
      {
          if( !(
  $this -> validForm -> IsEmpty ($userName)  && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) && $this -> validForm -> IsEmpty ($confirmPassword)))
          {
              
              
  $this -> setPass ($password) ;
              
  $this -> setUserName ($userName) ;
              
  $this -> setName ($firstName $lastName) ;

              
  $this -> myDB -> insert$this -> myDB -> table $this -> myDB -> feilds $this -> myDB -> value ) ; // value
          

      } 
  // End method register()
          
      
  function login $userName $password 
      {
          if ( !(
  $this -> validForm -> IsEmpty ($userName)  && $this -> validForm -> IsEmpty ($password)  ) ) 
          {
              
  $this -> setUserName ($userName) ;
              if ( 
  $this -> validForm -> IsPass$userName ) )
              {
                  
  $this -> user_pass $password ;
              }
              
  $this -> setUser () ;    
          }
      } 
  // End method login()
      
      
  function setUser () 
      {
          
  $_SESSION['user'] = $this -> user_id ;
          
  $_SESSION['password'] = $this -> user_pass ;
          
          
  $next_page $this -> main_page ;
          
  header 'location :'$next_page ) ;
           
      } 
  // End method setUser()        
  }// End userClass 

  صفحه myDB
  کد php:
  include('../userClass1/DB_config.php') ;

      class 
  myDB 
      
  {
          public 
  $table 'register';
          public 
  $feilds = array('userName' 'password' 'firstName' 'lastName') ;
          
  //public $value = array('$userName' , '$password' , '$firstName' , '$lastName' ) ;        
          //public $con ;
          
          
  function connect()
          {
              
  $con mysql_connect(DB_server DB_user DB_password) ;
              return 
  $con  ;
          } 
  // End connect() method
          
          
  function DB_connect()
          {
              if(! 
  $this -> connect())
                  die (
  'connect to DB faild : '.mysql_error()) ;
          } 
  // End DB_connect() method
          
          
  function dataBase()
          {
              
  $dataBase mysql_select_db(DB_name $this -> connect()) ;
              
  //echo DB_name .'<br/>' ;
              
  return $dataBase ;
          }
  // End dataBase() mothod
          
          
  function DB_select()
          {
              if(! 
  $this -> dataBase())
                  die(
  'select database faild : '.mysql_error()) ;
          }
  // End DB_select() method
          
          
  function exec($sql)
          {
              return 
  $res mysql_query($sql) ;
          }
  // End exec() method
      
          
  function insert($table $feilds $value )
          {
               
  $value implode("','" $value) ; // محتوای صفحه register اینجا لازمه
               
  $feilds implode(',' $feilds) ;
              
              return 
  $this -> exec('INSERT INTO '.$table.'('.$feilds.') VALUES ('.$value.')' ) ;
          }
  // End insert() method
          
          
  function fetch_array($res)
          {
              return 
  mysql_fetch_array($res) ;
          }
  // End fetch_array() method
          
          
  function select($fields="*"$table$conditions=""$options=array())
          {
              
  $sql "SELECT ".$fields." FROM "$table ;
              if(
  $conditions != "")
              {
                  
  $sql .= " WHERE ".$conditions ;
              }
              if(isset(
  $options['order_by']))
              {
                  
  $sql .= " ORDER BY ".$options['order_by'] ;
                  if(isset(
  $options['order_dir']))
                  {
                      
  $sql .= " ".my_strtoupper($options['order_dir']) ;
                  }
              }
              if(isset(
  $options['limit_start']) && isset($options['limit']))
              {
                  
  $sql .= " LIMIT ".$options['limit_start'].", ".$options['limit'] ;
              }
              else
                  if(isset(
  $options['limit']))
                  {
                      
  $sql .= " LIMIT ".$options['limit'] ;
                  }
              return 
  $this->exec($sql) ;
          }
  // End selec() method

      
  }// End myDB class 

  برا اینکه محتوای value رو بشه داخل صفحه myDB داشته باشم باید چیکار کرد؟

  پاسخ
  #2
  Note 
  سلام
  کدهای اضافه گذاشتید.

  بستگی داره دقیقا بخواید چه کاری انجام بدید و با رشهای مختلفی میشه انجام داد.

  کلاس user:
  پراپرتی value$ اضافه کنید:
  کد php:
  public $value null
  به value$ مقدار بدید:
  کد php:
  $this->value $this -> myDB -> value

  در کلاس myDB به این شکل استفاده کنید:
  کد php:
  $obj = new user();
  $val $obj->value

  پاسخ
  #3
  Note 
  سلام
  ممنون از پاسختون
  من میخام که متغیر value رو به جایی اینکه داخل کلاس یوزر یا داخل متد register مقدار دهی کنم داخل کلاس دیتابیس مقدار دهی کنم واسه همین میخام محتوای فیلدای فرم رو که داخل انواع متغیر ریختم رو توی کلاس دیتابیسم دسترسی داشته باشم

  پاسخ
  #4
  Note 
  mahbobe.prog نوشته است:سلام
  ممنون از پاسختون
  من میخام که متغیر value رو به جایی اینکه داخل کلاس یوزر یا داخل متد register مقدار دهی کنم داخل کلاس دیتابیس مقدار دهی کنم واسه همین میخام محتوای فیلدای فرم رو که داخل انواع متغیر ریختم رو توی کلاس دیتابیسم دسترسی داشته باشم

  خوب همون کارا رو باید تو کلاس دیتابیس انجام بدید!

  D:
  KEEP SMILING
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note جلوگیری از دسترسی مستقیم به یک فایل php WWWorker 3 1,007 08-08-2017 ساعت 23:05
  آخرین ارسال: penguinsjr
  Note نحوه فرستادن ایمل به کاربر و مدیر سایت hasti 1 701 11-07-2014 ساعت 22:08
  آخرین ارسال: Comodo
  Note غیر فعال کردن اجرای کدهای php برای یک دایرکتوری PHP.sec 0 329 07-04-2014 ساعت 15:25
  آخرین ارسال: PHP.sec

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان