گزارش اعتبار‌های digisys

digisys (DevOOps)
کل اعتبار‌ها: 579
+1
توسط SkyTech آخرین به‌روز‌رسانی: 18-08-2018 ساعت 10:42
+20
توسط nex آخرین به‌روز‌رسانی: 11-08-2018 ساعت 17:00
علت: بهترین پاسخ
+1
توسط nex آخرین به‌روز‌رسانی: 11-08-2018 ساعت 17:00
+20
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 07-08-2018 ساعت 16:33
علت: پروفایلتان را تکمیل کنید
+1
توسط mehdigm آخرین به‌روز‌رسانی: 05-08-2018 ساعت 20:41
+20
توسط Sajjad95 آخرین به‌روز‌رسانی: 23-07-2018 ساعت 09:47
علت: بهترین پاسخ
+1
توسط mehdigm آخرین به‌روز‌رسانی: 22-07-2018 ساعت 22:43
+1
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 22-07-2018 ساعت 08:48
+1
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 21-07-2018 ساعت 10:05
+1
توسط کامران هستم آخرین به‌روز‌رسانی: 20-07-2018 ساعت 08:26
+5
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 14-07-2018 ساعت 12:27
علت: به یک پست مفید رای موافق(upvote) بدهید
+10
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 14-07-2018 ساعت 12:27
علت: سوال بپرسید و بهترین پاسخ را انتخاب کنید
+1
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 22-06-2018 ساعت 09:17
+1
توسط saeedtnt آخرین به‌روز‌رسانی: 18-06-2018 ساعت 01:07
+1
توسط bivatan آخرین به‌روز‌رسانی: 19-05-2018 ساعت 12:50