فعالیت در دسته بندی ها

PHP
50% از ارسالها
24 اعتبار
دیگر مباحث
12.5% از ارسالها
20 اعتبار
CSS
12.5% از ارسالها
2 اعتبار
توسعه نرم افزار
12.5% از ارسالها
1 اعتبار
Linux
12.5% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
2 سال پیش
2 سال پیش
5 بحث
8 ارسال
~2 ساعت
31-07-2021 , 09:39
5
کل بحث‌ها
0 بحث در هر روز | 0.2 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
8
کل ارسال‌ها
0.01 ارسال در هر روز | 0.07 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها