فعالیت در دسته بندی ها

آموزش های عمومی
40% از ارسالها
1 اعتبار
Java
13.3% از ارسالها
0 اعتبار
#C
20% از ارسالها
0 اعتبار
دیگر مباحث
20% از ارسالها
0 اعتبار
C++/C
6.7% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
2 سال پیش
1 سال پیش
5 بحث
15 ارسال
~5 ساعت
25-10-2020 , 14:24
5
کل بحث‌ها
0.01 بحث در هر روز | 0.2 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
15
کل ارسال‌ها
0.02 ارسال در هر روز | 0.13 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها