فعالیت در دسته بندی ها

PHP
27.9% از ارسالها
172 اعتبار
Javascript
10.7% از ارسالها
125 اعتبار
CSS
10.7% از ارسالها
105 اعتبار
Wordpress
11.4% از ارسالها
86 اعتبار
HTML
5% از ارسالها
61 اعتبار
توسعه نرم افزار
2.9% از ارسالها
44 اعتبار

اطلاعات کاربر

Member
3 سال پیش
6 ماه پیش
9 بحث
138 ارسال
~65 ساعت
31-07-2021 , 07:46
9
کل بحث‌ها
0.01 بحث در هر روز | 0.35 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
138
کل ارسال‌ها
0.11 ارسال در هر روز | 1.22 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها