فعالیت در دسته بندی ها

PHP
27.7% از ارسالها
152 اعتبار
Javascript
10.2% از ارسالها
125 اعتبار
CSS
10.9% از ارسالها
105 اعتبار
Wordpress
11.7% از ارسالها
86 اعتبار
توسعه نرم افزار
2.9% از ارسالها
44 اعتبار
Visual Basic 6
2.2% از ارسالها
43 اعتبار

اطلاعات کاربر

Member
2 سال پیش
1 ماه پیش
9 بحث
135 ارسال
~65 ساعت
30-11-2020 , 10:05
9
کل بحث‌ها
0.01 بحث در هر روز | 0.36 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
135
کل ارسال‌ها
0.13 ارسال در هر روز | 1.2 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها