فعالیت در دسته بندی ها

Javascript
48.3% از ارسالها
3 اعتبار
#C
10.3% از ارسالها
0 اعتبار
CSS
37.9% از ارسالها
0 اعتبار
Windows
3.4% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
6 سال پیش
5 سال پیش
9 بحث
28 ارسال
~11 ساعت
27-09-2021 , 15:54
9
کل بحث‌ها
0 بحث در هر روز | 0.35 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
28
کل ارسال‌ها
0.01 ارسال در هر روز | 0.25 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها