فعالیت در دسته بندی ها

HTML
8.5% از ارسالها
2 اعتبار
PHP
78% از ارسالها
1 اعتبار
CMS - دیگر
3.4% از ارسالها
1 اعتبار
MySQL
3.4% از ارسالها
0 اعتبار
Wordpress
6.8% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
6 سال پیش
4 سال پیش
21 بحث
54 ارسال
~7 ساعت
25-01-2021 , 11:10
21
کل بحث‌ها
0.01 بحث در هر روز | 0.83 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
54
کل ارسال‌ها
0.02 ارسال در هر روز | 0.48 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها