فعالیت در دسته بندی ها

Linux
17.6% از ارسالها
21 اعتبار
دیگر مباحث
17.6% از ارسالها
2 اعتبار
Javascript
35.3% از ارسالها
1 اعتبار
Python
5.9% از ارسالها
1 اعتبار
CSS
5.9% از ارسالها
0 اعتبار
توسعه نرم افزار
11.8% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
2 سال پیش
1 سال پیش
7 بحث
17 ارسال
~18 ساعت
31-07-2021 , 08:51
7
کل بحث‌ها
0.01 بحث در هر روز | 0.27 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
17
کل ارسال‌ها
0.02 ارسال در هر روز | 0.15 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها