فعالیت در دسته بندی ها

Wordpress
42.9% از ارسالها
25 اعتبار
دیگر مباحث
4.8% از ارسالها
2 اعتبار
Javascript
23.8% از ارسالها
1 اعتبار
PHP
19% از ارسالها
0 اعتبار
CSS
4.8% از ارسالها
0 اعتبار
توسعه نرم افزار
4.8% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
1 سال پیش
4 روز پیش
11 بحث
21 ارسال
~10 ساعت
25-10-2020 , 14:42
11
کل بحث‌ها
0.02 بحث در هر روز | 0.44 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
21
کل ارسال‌ها
0.03 ارسال در هر روز | 0.19 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها