گزارش اعتبار‌های zia

zia (new member)
کل اعتبار‌ها: 19
+1
توسط Mr.DIGIT آخرین به‌روز‌رسانی: 07-12-2018 ساعت 11:21
+1
توسط SkyTech آخرین به‌روز‌رسانی: 02-12-2018 ساعت 09:05
+1
توسط SkyTech آخرین به‌روز‌رسانی: 06-10-2018 ساعت 12:17
+5
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 29-09-2018 ساعت 18:11
علت: به یک پست مفید رای موافق(upvote) بدهید
+10
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 29-09-2018 ساعت 18:10
علت: سوال بپرسید و بهترین پاسخ را انتخاب کنید
+1
توسط NAVID آخرین به‌روز‌رسانی: 19-09-2018 ساعت 09:38