توسعه نرم افزار

SQL Server

Moderators

danielstackoverflow
1
[...] [...] http://appsolutegeeks.somee.com/Images/Logos/sql%20server_logo.png [...] [...]
سلام:coolsmiley02:
کتاب آموزش نصب نرم افزار SQL Server 2008 R2
فرمت این کتاب آموزشی PDF می باشد و با نرم افزار Adobe Reader قابل مشاهده می باشد.
[...]
0
1.9k
0
لطفا ابتدا لاگین کنید