تغییر استایل لاین اول RichTextBox

بازدید26.2kپست ها4آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

**از زبان c#.net برای ساخت برنامه نوت پد استفاده کردم این برنامه شبیه به word هست تقریباً تمام امکانات قابل استفاده نوشته ام ،ولی مشکل اساسی این نیست.
مشکل من تیتر وپاراگراف هست که باید بطور خودکار بعد از اینتر زدن و رفتن به خط بعد خود برنامه نوع خط بالا که نوشته شده را تشخیص دهد که این کلمات نوشته شده عنوان است(بصورت توپر یا ضخیم عنوان را نمایش دهد) یا پاراگراف (اندازه فونت مثلا 13 و نوع فونت نازنین باشد) است ،هموطنان عزیزم میخوام به من کمک کنند!!!
یه دنیا ازشون ممنون میشم تا عمر دارم براشون دعا میکنم
**

0

[CSHARP]
private void Capitalize_Bold_FirstLine(object sender, EventArgs e)
{
RichTextBox box = sender as RichTextBox;
if (box != null && box.Text != "")
{
// get the current selection text of the textbox
int ss = box.SelectionStart;
int sl = box.SelectionLength;
// get the position where the first line ends
int firstLineEnd = box.Text.IndexOf('\n');
if (firstLineEnd < 0)
firstLineEnd = box.Text.Length;

      // split the lines
      string[] lines = box.Text.Split('\n');
      // capitalize the first line
      lines[0] = lines[0].ToUpper();
      // join them back and set the new text
      box.Text = String.Join("\n", lines);
      // select the first line and make it bold
      box.SelectionStart = 0;
      box.SelectionLength = firstLineEnd;
      box.SelectionFont = new Font(box.Font, FontStyle.Bold);
      // select the rest and make it regular
      box.SelectionStart = firstLineEnd;
      box.SelectionLength = box.Text.Length - firstLineEnd;
      box.SelectionFont = new Font(box.Font, FontStyle.Regular);
      // go back to what the user had selected
      box.SelectionStart = ss;
      box.SelectionLength = sl;
    }
  }

  private void richTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    if (e.KeyCode == Keys.Enter)
    {
      richTextBox1.TextChanged += Capitalize_Bold_FirstLine;
    }
  }[/CSHARP]
0

MeeGo عزیز خیلی ممنون
میشه برنامه نوت پد با همین دستور بنویسی آپلود کنی؟؟؟؟؟؟

0

کد کامل:

[CSHARP]
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace RTBFL
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

  private void Capitalize_Bold_FirstLine(object sender, EventArgs e)
  {
    RichTextBox box = sender as RichTextBox;
    if (box != null && box.Text != "")
    {
      // get the current selection text of the textbox
      int ss = box.SelectionStart;
      int sl = box.SelectionLength;
      // get the position where the first line ends
      int firstLineEnd = box.Text.IndexOf('\n');
      if (firstLineEnd < 0)
        firstLineEnd = box.Text.Length;
      // split the lines
      string[] lines = box.Text.Split('\n');
      // capitalize the first line
      lines[0] = lines[0].ToUpper();
      // join them back and set the new text
      box.Text = String.Join("\n", lines);
      // select the first line and make it bold
      box.SelectionStart = 0;
      box.SelectionLength = firstLineEnd;
      box.SelectionFont = new Font(box.Font, FontStyle.Bold);
      // select the rest and make it regular
      box.SelectionStart = firstLineEnd;
      box.SelectionLength = box.Text.Length - firstLineEnd;
      box.SelectionFont = new Font(box.Font, FontStyle.Regular);
      // go back to what the user had selected
      box.SelectionStart = ss;
      box.SelectionLength = sl;
    }
  }

  private void richTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    if (e.KeyCode == Keys.Enter)
    {
      Capitalize_Bold_FirstLine(richTextBox1, e);
    }
  }
}

}

[/CSHARP]

0

> کد کامل: [CSHARP] using System; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; namespace RTBFL { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void Capitalize_Bold_FirstLine(object sender, EventArgs e) { RichTextBox box = sender as RichTextBox; if (box != null && box.Text != "") { // get the current selection text of the textbox int ss = box.SelectionStart; int sl = box.SelectionLength; // get the position where the first line ends int firstLineEnd = box.Text.IndexOf('\n'); if (firstLineEnd < 0) firstLineEnd = box.Text.Length; // split the lines string[] lines = box.Text.Split('\n'); // capitalize the first line lines[0] = lines[0].ToUpper(); // join them back and set the new text box.Text = String.Join("\n", lines); // select the first line and make it bold box.SelectionStart = 0; box.SelectionLength = firstLineEnd; box.SelectionFont = new Font(box.Font, FontStyle.Bold); // select the rest and make it regular box.SelectionStart = firstLineEnd; box.SelectionLength = box.Text.Length - firstLineEnd; box.SelectionFont = new Font(box.Font, FontStyle.Regular); // go back to what the user had selected box.SelectionStart = ss; box.SelectionLength = sl; } } private void richTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { if (e.KeyCode == Keys.Enter) { Capitalize_Bold_FirstLine(richTextBox1, e); } } } } [/CSHARP]

کد بالا رو به برنامه اضافه کردم
ولی خط اول ما bold نمیشه و همنطور پارگراف ،مشکل از کجاست؟؟

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.