سلام به همگی
Slide to unlock مثل قفل صفحه iPhone ساخته شده یعنی باید به طرف راست بکشی تا قفل باز بشه حتما ببینید

دمو
Slide To Unlock

ضمیمه شد میتونید دانلود کنید.