برنامه Zoom utility برای زوم کردن در محیط ویندوز ضمیمه شد.