با این برنامه میتونید ایکن برنامه ها رو اسختراج کنید.

Icon Extractor in VB.NET - CodeProject