[align=center]برنامه افزایش سرعت اورکلاک پردازنده گوشی های آندرویدی!!! بااین برنامه قادر خواهید بود قدرت واقعی پردازنده خود را حس کنید و از آن استفاده کنید!!! [COLOR=#ff0000] فقط ناشیانه اور کلاک نکنید چون [/COLOR][color=#ff0000]در صورت بروز مشکل هیچ مسئولیتی ندارم[/color]:Yellow_card:[COLOR=#ff0000] [/COLOR] پیش نیاز:[color=#ff0000]روت[/color] بودن گوشی شما!!!

[/align]