برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با while)

#include <iostream.h>
int main()
{
    long int x;
    int count=0;
    cin>>x;
    while(x>=1)
    {
        count++;
        x/=10;
    }
    cout<<"Tedade argham: "<<count;
    return 0;
}

در گروه برنامه نویسی عضو بشید https://t.me/irdevs_chat

دوره های رایگان آموزش برنامه نویسی

دوره رایگان آموزش جاوا اسکریپت

دوره رایگان آموزش php

دوره رایگان آموزش html

آخرین ویرایش: 09-03-2020 ساعت 11:29، توسط Reza