برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با while)

#include <iostream.h>
int main()
{
  long int x;
  int count=0;
  cin>>x;
  while(x>=1)
  {
    count++;
    x/=10;
  }
  cout<<"Tedade argham: "<<count;
  return 0;
}

در گروه برنامه نویسی عضو بشید https://t.me/irdevs_chat

دوره های رایگان آموزش برنامه نویسی

دوره رایگان آموزش جاوا اسکریپت

دوره رایگان آموزش php

دوره رایگان آموزش html

آخرین ویرایش: 09-11-2020 ساعت 11:55، توسط Reza