با استفاده از این ماژول ما میتونیم با قرار دادن کد خاص در فایل htaccess. سیستم عامل لینوکس URL سایت رو باز نویسی کنیم.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

[align=center]


[/align]

برای اینکه متوجه بشید آیا این ماژول فعاله میتونید از کد phpinfo(); کمک بگیرید.

[FONT=arial]مثال های از باز نویسی URL:[/FONT]

حذف php. از URL:

برای فایل خاص:

RewriteEngine On
RewriteRule something something.php [L]

برای همه:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule (.*) $1.php [L]

2- تبدیل php. به html.

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)\.html$ $1.php?%{QUERY_STRING} [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^.*$ index.php [L]

یا:

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^(.*)\.php$ $1.html [R=permanent]

3- تغییر ساختار URL
تبدیل example.com/index.php?page=something به example.com/something

RewriteEngine on
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ([A-Za-z0-9\-]+)/?$ /index.php?page=$1 [L]

مثالهای بیشتر:
google.com/#q=mod_rewrite+examples
google.com/#q=make url seo friendly htaccess