[align=center][COLOR=#2f4f4f][FONT=book antiqua][FONT=times new roman]
بوسیله این برنامه میتوانید بازیهای کنسول psp را در گوشی خود اجرا کنید.
روی گوشیهای اندوریدی که CPU و RAM بالاتر دارند بهتر اجرا میشود.
این برنامه قادر به باز کردن بازیهای ایمیج شده PSP با پسوندهای iso , cso میباشد.[/FONT]
[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#2f4f4f][FONT=book antiqua]**[FONT=times new roman]نيازمندی ها :
اندرويد 2.2 وبالاتر

[align=center][SIZE=4][COLOR="#FF0000"]لینک دانلود:
[url]http://www.s1.softafzar.net/uploads/201308201376980266PPSSPP_v0.7.6.rar[/url][/COLOR][/align]

[/FONT]**[/FONT][/COLOR][/SIZE][/align]