سلام من چهار تا مجموعه (همون Node) در TreeView ساختم و هر کدوم 10 Node ـه دیگه (زیر مجموعه) دارند ، حالا اگه من بخوام یک تکست باکس و دکمه بزارم که وقتی توی تکست باکس یکی از زیر مجموعه های هرکدوم از مجموعه ها رو نوشتن ، دقیقا همون رو از مجموعه ی خودش پاک کنه ، چه کدی باید بنویسم ؟؟ من این کدها رو نوشتم اما نشد :

[CSHARP] for (var i = 0; i < treeView1.Nodes.Count; i++) { if (textBox1.Text == treeView1.Nodes[i].Name) { treeView1.Nodes[i].Nodes.RemoveByKey(textBox1.Text); } } /// for (var i = 0; i < treeView1.Nodes.Count; i++) { if (textBox1.Text == treeView1.Nodes[i].Text) { treeView1.Nodes[i].Nodes.RemoveByKey(textBox1.Text); } } /// for (var i = 0; i < treeView1.Nodes.Count; i++) { if (textBox1.Text == treeView1.Nodes[i].Node.ToString()) { treeView1.Nodes[i].Nodes.RemoveByKey(textBox1.Text); } } [/CSHARP]

ممنون