خواندن مقادیر یک سایت با استفاده از WebRequest در سی شارپ

#C

توسط thearrow در 6 سال پیش
0 26.3k 3 6 سال پیش
thearrow xman alideveloper
0

سلام
من قبلا یک سوال راجع به همین سوالی که میخوام بپرسم ، پرسیده بودم و جواب هم دادید اما اون واسه WebBrowser بود ، همون سوال رو کپی میکنم :

من یکHTML ساختم و آپلود کردم

کد HTML :

[CSHARP]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>ads</title> </head> <body> <!-- Begin Close Right-Click --> <SCRIPT TYPE="text/javascript"> //Disable right click script function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function clickNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false") </SCRIPT> <!-- End Close Right-Click --> <!-- Begin Ads -->


Advertisment 1 <!-- End Ads --> <!-- Begin Passage --> <p id="pashmak1">Softafzar</p> <p id="pashmak2">Softafzar.net</p> <!-- End Passage --> </body> </html>[/CSHARP]

میخوام بدونم که چطوری میتونم با استفاده از WebRequest اینکار رو انجام بدم که عکس ها رو توی یک Picture box و متن ها رو توی label1,2 نشون بدم ؟

حالا اگه اون سافت افزار ها آیدی نداشتن چیکار باید کرد ؟

سوال بعدی اینه که چطوری میشه با استفاده از WebRequest واسه برنامه قسمت آپدیت گذاشت؟

ممنون

0

درود ادرس پستو بده

0

بفرما :

http://www.softafzar.net/thread908.html/

واسه به روز رسانی نرم افزار هم من الکی یه چیزی ساختم و تست هم کردم و جواب هم گرفتم ، شما هم یک نظر بدید :

[CSHARP]using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Reflection;
using System.Diagnostics;

namespace WindowsFormsApplication21
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form2()
{
InitializeComponent();
}
private string Upd = "";
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
WebClient webClient = new WebClient();
string str1 = webClient.DownloadString("http://localhost/3/index.txt");
string str2 = String.Format("{0}", AssemblyVersion);
string strA = str1.Replace(".", "");
string strB = str2.Replace(".", "");
int i1 = int.Parse(strA);
int i2 = int.Parse(strB);
if (i1 == i2)
{
label1.Text = "No New Version";
label2.Text = "Your Version : " + str2;
label3.Text = "Last Version : " + str1;
label1.Show();
label2.Show();
label3.Show();
}
if (i1 > i2)
{
label1.Text = "New Version is Released for Download";
label2.Text = "Your Version : " + str2;
label3.Text = "Last Version : " + str1;
linkLabel1.Text = "Click For Download new Version";

        WebClient webClient1 = new WebClient();
        Upd = webClient.DownloadString("http://localhost/3/index2.txt");

      }
    }
    catch { }
  }
  public string AssemblyVersion
  {
    get
    {
      return Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version.ToString();
    }
  }

  private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
  {
    try
    {
      Process.Start(Upd);
    }
    catch { }
  }
}

}
[/CSHARP]

0

اینو امتحان کن

[CSHARP]
//Using WebClient Class
WebClient client = new WebClient();
string reply = client.DownloadString("http://127.0.0.1/pashmak.html");
//MessageBox.Show(reply);
//Using WebClient Class

    if (reply.Contains("<p id=\"pashmak1\""))
    {
      String filteredString = Regex.Match(reply, "<p id=\"pashmak1\"(.*)</p>").ToString();
      MessageBox.Show(filteredString);
      //...
    }

    if (reply.Contains("http://localhost/1/1.gif"))
    {
      var request = WebRequest.Create("http://localhost/1/1.gif");

      using (var response = request.GetResponse())
      using (var stream = response.GetResponseStream())
      {
        pictureBox1.Image = Bitmap.FromStream(stream);
      }
    }

[/CSHARP]

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید