قابلیت آپدیت برنامه

#C

توسط thearrow در 6 سال پیش
0 21k 2 6 سال پیش
thearrow iran-siahi
0

سلام
یک آموزش ساده برای دوستانی که نیاز دارند برای نرم افزار هایی که می سازند ، قسمت "به روز رسانی" بگذارند :

[CSHARP]
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Diagnostics;
using System.Reflection;
[/CSHARP]

[CSHARP]
namespace Check_For_Update_Softafzar.net
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private string Pashmak;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = "";
label2.Text = "";
label3.Text = "";
linkLabel1.Text = "";

    timer1.Interval = 245;
    timer1.Enabled = true;
  }


  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    progressBar1.PerformStep();
    if (progressBar1.Value == progressBar1.Maximum)
    {
      timer1.Enabled = false;
      if (NetworkInterface.GetIsNetworkAvailable())
      {
        try
        {
          WebClient webClient = new WebClient();
          string str1 = webClient.DownloadString("http://localhost/3/index.txt");
          string str2 = String.Format("{0}", AssemblyVersion); 
          string strA = str1.Replace(".", "");
          string strB = str2.Replace(".", "");
          int i1 = int.Parse(strA);
          int i2 = int.Parse(strB);
          if (i1 == i2)
          {
            label1.Text = "No New Version";
            label1.ForeColor = Color.Cyan;
            label2.Text = "Your Version : " + str2;
            label3.Text = "Last Version : " + str1;
          }
          if (i1 > i2)
          {
            label1.Text = "New Version is Released for Download";
            label1.ForeColor = Color.Lime;
            label2.Text = "Your Version : " + str2;
            label3.Text = "Last Version : " + str1;
            label3.ForeColor = Color.Lime;
            linkLabel1.Text = "Click For Download new Version";
            WebClient webClient1 = new WebClient();
            Pashmak = webClient.DownloadString("http://localhost/3/index2.txt");
          }
        }
        catch 
        {
          MessageBox.Show("Check for update was been failed" , "Error"
                  , MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }


      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Uh oh , looks like your internet connection is missing !\n" +
          "Please check your internet connection and try again.",
          "Internet Connection Error"
          , MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        
      }
    }


  }


  public string AssemblyVersion
  {
    get
    {
      return Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version.ToString();
    }
  }


  private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
  {
    try
    {
      Process.Start(Pashmak);
    }
    catch { }
  }
}

}

[/CSHARP]

لینکه پروژه پیوست خرابه، از لینکه زیر استفاده کنید

دانلود سورس کد

آخرین ویرایش: 08-04-2014 ساعت 21:29، توسط The Arrow
0

mamnoon
va bebakhshid ke poste ghadimi bala avordam
vali kheyli be siurcesh niaz dashtam
age mishe linke source ro update konid
link kharabe
mamnoon

0

لینک دانلود تصحیح شد.

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید