قابلیت آپدیت برنامه

بازدید21.1kپست ها2آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام
یک آموزش ساده برای دوستانی که نیاز دارند برای نرم افزار هایی که می سازند ، قسمت "به روز رسانی" بگذارند :

[CSHARP]
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Diagnostics;
using System.Reflection;
[/CSHARP]

[CSHARP]
namespace Check_For_Update_Softafzar.net
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private string Pashmak;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = "";
label2.Text = "";
label3.Text = "";
linkLabel1.Text = "";

    timer1.Interval = 245;
    timer1.Enabled = true;
  }


  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    progressBar1.PerformStep();
    if (progressBar1.Value == progressBar1.Maximum)
    {
      timer1.Enabled = false;
      if (NetworkInterface.GetIsNetworkAvailable())
      {
        try
        {
          WebClient webClient = new WebClient();
          string str1 = webClient.DownloadString("http://localhost/3/index.txt");
          string str2 = String.Format("{0}", AssemblyVersion); 
          string strA = str1.Replace(".", "");
          string strB = str2.Replace(".", "");
          int i1 = int.Parse(strA);
          int i2 = int.Parse(strB);
          if (i1 == i2)
          {
            label1.Text = "No New Version";
            label1.ForeColor = Color.Cyan;
            label2.Text = "Your Version : " + str2;
            label3.Text = "Last Version : " + str1;
          }
          if (i1 > i2)
          {
            label1.Text = "New Version is Released for Download";
            label1.ForeColor = Color.Lime;
            label2.Text = "Your Version : " + str2;
            label3.Text = "Last Version : " + str1;
            label3.ForeColor = Color.Lime;
            linkLabel1.Text = "Click For Download new Version";
            WebClient webClient1 = new WebClient();
            Pashmak = webClient.DownloadString("http://localhost/3/index2.txt");
          }
        }
        catch 
        {
          MessageBox.Show("Check for update was been failed" , "Error"
                  , MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }


      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Uh oh , looks like your internet connection is missing !\n" +
          "Please check your internet connection and try again.",
          "Internet Connection Error"
          , MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        
      }
    }


  }


  public string AssemblyVersion
  {
    get
    {
      return Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version.ToString();
    }
  }


  private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
  {
    try
    {
      Process.Start(Pashmak);
    }
    catch { }
  }
}

}

[/CSHARP]

لینکه پروژه پیوست خرابه، از لینکه زیر استفاده کنید

دانلود سورس کد

آخرین ویرایش: 08-04-2014 ساعت 21:29، توسط The Arrow
0

mamnoon
va bebakhshid ke poste ghadimi bala avordam
vali kheyli be siurcesh niaz dashtam
age mishe linke source ro update konid
link kharabe
mamnoon

0

لینک دانلود تصحیح شد.

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.