سلاممن یک ListView دارم که 4تا Column داره و 4تا تکست باکس هم روی فرمم دارم .میخوام وقتی توی چهار تا تکست باکس متنی نوشتم ، توی یک سطر همشونو نشون بده یعنی هربار بخوام اضافه کنم ، دقیقا توی یک سطر نشون بده ممنون