سلام
با استفاده از این دو سایت که معرفی میکنم میتونید فایلهای CSS رو مرتب کرده و بهینه سازی کنید

http://styleneat.com
http://www.cleancss.com