خاموش کردن کامپیوتر

بازدید30.3kپست ها2آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0
Task: Shut down the computer

Declarations:

Private Const EWX_SHUTDOWN As Long = 1
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal dwOptions As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Code:

'shut down the computer
lngResult = ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0&)
0

کد خیلی ساده تر

Shell "Shutdown -s -t 0"

برای ریستارت

Shell "Shutdown -r -t 0"

برای متوقف سازی

Shell "Shutdown -a"

0

> کد خیلی ساده تر shell "shutdown -s -t 0" برای ریستارت shell "shutdown -r -t 0" برای متوقف سازی shell "shutdown -a"
اینا رو که همه بلدن داداش ما خواستیم با استفاده از توابع api این کارو انجام بدیم

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.