خاموش کردن کامپیوتر

Visual Basic 6

توسط daniel در 7 سال پیش
0 30.3k 2 7 سال پیش
daniel hamedre81
0
Task: Shut down the computer

Declarations:

Private Const EWX_SHUTDOWN As Long = 1
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal dwOptions As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Code:

'shut down the computer
lngResult = ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0&)
0

کد خیلی ساده تر

Shell "Shutdown -s -t 0"

برای ریستارت

Shell "Shutdown -r -t 0"

برای متوقف سازی

Shell "Shutdown -a"

0

> کد خیلی ساده تر shell "shutdown -s -t 0" برای ریستارت shell "shutdown -r -t 0" برای متوقف سازی shell "shutdown -a"
اینا رو که همه بلدن داداش ما خواستیم با استفاده از توابع api این کارو انجام بدیم

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید