چطور یه مسنجر بسازم؟؟؟!!!البته توش شکلک هم بشه ارسال و دریافت کرد؟؟

Visual Basic 6

توسط moeinmq در 5 سال پیش
0 783 4 5 سال پیش
moeinmqtheknightmoeinmqtheknightmoeinmq
0

چطور یه مسنجر بسازم؟؟؟!!!البته توش شکلک هم بشه ارسال و دریافت کرد؟؟؟

0

سلام این برنامه رو دانلود کن [url]http://www.softafzar.net/thread31.html/[/url] فقط باید شکل ها رو اضافه کنی و بصورت متن بفرستی مثل :) و بعد باید برنامه طوری بنویسی که وقتی عبارت :) اومد بجاش شکلو نمایش بده

0

دان کردم زیاد جالب نبوت

0

> دان کردم زیاد جالب نبوت

سورس یاهو مسنجر بدم خدمتتون؟

برای جایگزینی عکس بجای متن هم باید از Richtextbox استفده کنی:

Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Sub Form_Load()
With RichTextBox1
.SelStart = Len(.Text)
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image1.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image2.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image3.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image4.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
End With
End Sub
0

ممنون.فعلا بخاطر مدرسه مجبوم کم سر بزنم.باز اگه چیزی جالب پیداکردید بذارید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید