چطور یه مسنجر بسازم؟؟؟!!!البته توش شکلک هم بشه ارسال و دریافت کرد؟؟

بازدید33.8kپست ها4آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

چطور یه مسنجر بسازم؟؟؟!!!البته توش شکلک هم بشه ارسال و دریافت کرد؟؟؟

0

سلام این برنامه رو دانلود کن
[url]http://www.softafzar.net/thread31.html/[/url]
فقط باید شکل ها رو اضافه کنی و بصورت متن بفرستی مثل :) و بعد باید برنامه طوری بنویسی که وقتی عبارت :) اومد بجاش شکلو نمایش بده

0

دان کردم زیاد جالب نبوت

0

> دان کردم زیاد جالب نبوت

سورس یاهو مسنجر بدم خدمتتون؟

برای جایگزینی عکس بجای متن هم باید از Richtextbox استفده کنی:

Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Sub Form_Load()
With RichTextBox1
.SelStart = Len(.Text)
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image1.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image2.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image3.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image4.Picture
SendMessage .hWnd, &H302, 0, 0
End With
End Sub
0

ممنون.فعلا بخاطر مدرسه مجبوم کم سر بزنم.باز اگه چیزی جالب پیداکردید بذارید

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.