کد Popup نمایش روزی یکبار

Javascript

توسط animeiran در 6 سال پیش
0 38.1k 2 6 سال پیش
animeiran sepide reza-irdev
0

سلام این کد فقط پنجره popup رو روزی فقط یک بار برای کاربر نمایش میده:

<script type="text/javascript">
var needpop = 1;
var vc_cn = "sa";
var vc_url = "http://www.softafzar.net";
if (readCookie(vc_cn)) {
needpop = 0;
}else{
needpop = 1;
}
var PopWidth = screen.width;
var PopHeight = screen.height;
var PopTargetingMethod = 100;
var PopUseDivLayer = 1;
var RTSDomain = vc_url;
var debugDomain = vc_url;
var Page_Popped = false;
var Page2_Popped = false;
var Page_Loaded = false;
var Page_Enter;
var MySiteDomain = window.location.href.split('/');
if (needpop == 1) {
InitPop()
}
function InitPop() {
Page_Enter = new Date();
if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.CLICK);
window.onclick = LoadStandardPop
} else document.onclick = LoadStandardPop
}
function SiteEnter() {
Page_Loaded = true
}
function createCookie(name, value, days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000));
var expires = "; expires=" + date.toGMTString()
} else var expires = "";
document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
}
function readCookie(name) {
var ca = document.cookie.split(';');
var nameEQ = name + "=";
for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
var c = ca[i];
while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
}
return null
}
function RetrieveCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);
else popSuccesses = 0;
return popSuccesses
}
function IncrementCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
else createCookie(cookieName, 1, 1)
}
function LoadStandardPop() {
if (Page_Popped == true) return;
var pLoaded = false;
if (window.SymRealWinOpen) {
open = SymRealWinOpen
}
if (window.NS_ActualOpen) {
open = NS_ActualOpen
}
var pxLeft = 0;
var pxTop = 0;
if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
if (pxTop < 0) pxTop = 0
}
pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
if (pLoaded) {
Page_Popped = true;
IncrementCount()
} else {
Page_Popped = true;
if (Page_Loaded) initAdLayer();
else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
}
}
</script>
0

سلام من یه کد میخوام که روزی فقط دو یا سه بار نمایش بده و خودم بتونم معین کنم اما این کد فقط روزی یک بار نمایش میده

0

سلام از این کد استفاده کنید:

/**
 * Softfzar.net | Develpers home_
 */
var popuptimes = 5;
var CookieName = "popup";
var vc_url = "http://www.softafzar.net";
var PopWidth = screen.width;
var PopHeight = screen.height;
var Page_Popped = false;
var Page_Loaded = false;

function InitPop() {
  var Page_Enter = new Date();
  if (window.captureEvents) {
    window.captureEvents(Event.CLICK);
    window.onclick = LoadStandardPop
  } else document.onclick = LoadStandardPop
}

function setCookie(c_name, value, exdays) {
  var exdate = new Date();
  exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
  var c_value = escape(value) + ((exdays == null) ? "" : "; expires=" + exdate.toUTCString());
  document.cookie = c_name + "=" + c_value + "; path=/";
}

function readCookie(name) {
  var ca = document.cookie.split(';');
  var nameEQ = name + "=";
  for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
  }
  return null
}

if (readCookie(CookieName) != "stop") {
  if (!readCookie(CookieName)) {
    setCookie(CookieName, 1, 1);
  }
  var popSuccesses = readCookie(CookieName);
  if (popSuccesses <= popuptimes) {
    setCookie(CookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
    InitPop();
  } else {
    setCookie(CookieName, "stop", 1)
  }
}

function LoadStandardPop() {
  if (Page_Popped == true) return;
  var pLoaded = false;
  if (window.SymRealWinOpen) {
    open = SymRealWinOpen
  }
  if (window.NS_ActualOpen) {
    open = NS_ActualOpen
  }
  var pxLeft = 0;
  var pxTop = 0;
  if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
    pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
    pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
    if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
    if (pxTop < 0) pxTop = 0
  }
  pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
  if (pLoaded) {
    Page_Popped = true;
  } else {
    Page_Popped = true;
    if (Page_Loaded) initAdLayer();
    else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
  }
}

مقدار popuptimes رو به عدد دلخواه تغییر بدید.

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید