کد Popup نمایش روزی یکبار

بازدید38.4kپست ها2آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام
این کد فقط پنجره popup رو روزی فقط یک بار برای کاربر نمایش میده:

<script type="text/javascript">
var needpop = 1;
var vc_cn = "sa";
var vc_url = "http://www.softafzar.net";
if (readCookie(vc_cn)) {
needpop = 0;
}else{
needpop = 1;
}
var PopWidth = screen.width;
var PopHeight = screen.height;
var PopTargetingMethod = 100;
var PopUseDivLayer = 1;
var RTSDomain = vc_url;
var debugDomain = vc_url;
var Page_Popped = false;
var Page2_Popped = false;
var Page_Loaded = false;
var Page_Enter;
var MySiteDomain = window.location.href.split('/');
if (needpop == 1) {
InitPop()
}
function InitPop() {
Page_Enter = new Date();
if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.CLICK);
window.onclick = LoadStandardPop
} else document.onclick = LoadStandardPop
}
function SiteEnter() {
Page_Loaded = true
}
function createCookie(name, value, days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000));
var expires = "; expires=" + date.toGMTString()
} else var expires = "";
document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
}
function readCookie(name) {
var ca = document.cookie.split(';');
var nameEQ = name + "=";
for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
var c = ca[i];
while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
}
return null
}
function RetrieveCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);
else popSuccesses = 0;
return popSuccesses
}
function IncrementCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
else createCookie(cookieName, 1, 1)
}
function LoadStandardPop() {
if (Page_Popped == true) return;
var pLoaded = false;
if (window.SymRealWinOpen) {
open = SymRealWinOpen
}
if (window.NS_ActualOpen) {
open = NS_ActualOpen
}
var pxLeft = 0;
var pxTop = 0;
if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
if (pxTop < 0) pxTop = 0
}
pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
if (pLoaded) {
Page_Popped = true;
IncrementCount()
} else {
Page_Popped = true;
if (Page_Loaded) initAdLayer();
else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
}
}
</script>
0

سلام من یه کد میخوام که روزی فقط دو یا سه بار نمایش بده و خودم بتونم معین کنم اما این کد فقط روزی یک بار نمایش میده

0

سلام
از این کد استفاده کنید:

/**
 * Softfzar.net | Develpers home_
 */
var popuptimes = 5;
var CookieName = "popup";
var vc_url = "http://www.softafzar.net";
var PopWidth = screen.width;
var PopHeight = screen.height;
var Page_Popped = false;
var Page_Loaded = false;

function InitPop() {
  var Page_Enter = new Date();
  if (window.captureEvents) {
    window.captureEvents(Event.CLICK);
    window.onclick = LoadStandardPop
  } else document.onclick = LoadStandardPop
}

function setCookie(c_name, value, exdays) {
  var exdate = new Date();
  exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
  var c_value = escape(value) + ((exdays == null) ? "" : "; expires=" + exdate.toUTCString());
  document.cookie = c_name + "=" + c_value + "; path=/";
}

function readCookie(name) {
  var ca = document.cookie.split(';');
  var nameEQ = name + "=";
  for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
  }
  return null
}

if (readCookie(CookieName) != "stop") {
  if (!readCookie(CookieName)) {
    setCookie(CookieName, 1, 1);
  }
  var popSuccesses = readCookie(CookieName);
  if (popSuccesses <= popuptimes) {
    setCookie(CookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
    InitPop();
  } else {
    setCookie(CookieName, "stop", 1)
  }
}

function LoadStandardPop() {
  if (Page_Popped == true) return;
  var pLoaded = false;
  if (window.SymRealWinOpen) {
    open = SymRealWinOpen
  }
  if (window.NS_ActualOpen) {
    open = NS_ActualOpen
  }
  var pxLeft = 0;
  var pxTop = 0;
  if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
    pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
    pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
    if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
    if (pxTop < 0) pxTop = 0
  }
  pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
  if (pLoaded) {
    Page_Popped = true;
  } else {
    Page_Popped = true;
    if (Page_Loaded) initAdLayer();
    else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
  }
}

مقدار popuptimes رو به عدد دلخواه تغییر بدید.

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.