برای تغییر پسورد ادمین این کد sql رو در بخش SQL نرم افزار مدیریت دیتابیستون(مثل phpmyadmin ) اجرا کنید.
[SQL]
UPDATE wp_users SET user_pass = MD5( 'new_password_here' ) WHERE wp_users.user_login = "admin_username";
[/SQL]
new_password_here -> پسورد جدید
admin_username -> نام کاربری ادمین