سلام میدونم گوگل خودش API گذاشته واسه جستجو اما میخوام یاد بگیرم که چطوری در یک متن باید جستجو کرد. واسه گرفتن عنوان اینکار رو انجام دادم : [CSHARP] string st = richTextBox1.Text; // richTextBox1 kole codehaye ye page dar Searche google e string none2 = s.ToString().Substring(s.ToString().IndexOf("event)">") + 8); none2 = none2.Substring(0, none2.IndexOf("</") - 0); richTextBox2.Text += none2 + "\r\n\r\n"; [/CSHARP] واسه گرفتن لینک هم نتونستم کاری کنم کد بالا هم فقط یک عنوان رو میگیره ، چطوری کاری کنم که اینجوری کنه :

سافت افزار

www.softafzar.net/‎

Softafzar.net - Google+

https://plus.google.com/+SoftafzarNet‎

ممنون