سلام دوستان خوبید؟
امروز دنبال کدی میگشتم که بتونه برای مدتی همه المنتها رو غیر فعال کنه که بالاخره بعد از چند ساعت پیداش کردم
میذارم تا شما هم استفاده کنید :73:

<input type="text" value="text" />
<input type="button" value="button" />
<input type="password" value="123456" />
<br/>
<br/>
<input type="button" name="disable_all" value="Disable All" />

جی کوئری

$("input[name$='disable_all']").click(function () {
    $("input").attr('disabled', 'disabled');
    setTimeout(function () {
        $("input").removeAttr('disabled');
    }, 3000);
});

اینم از دمو: Edit fiddle - JSFiddle