با استفاده از web application های معرفی شده ی زیر میتوانید بصورت آنلاین تیکه کدهای خود را از سی شارپ به ویبی دات نت و بلعکس تبدیل کنید.
این لیست به مرور تکمیلتر خواهد شد:

[url]http://labs.developerfusion.co.uk/co...arp-to-vb.aspx[/url]

[url]http://www.carlosag.net/Tools/CodeTr...r/Default.aspx[/url]

[url]http://www.kamalpatel.net/ConvertCSharp2VB.aspx[/url]

[url]http://authors.aspalliance.com/aldot...translate.aspx[/url]