در فایل program.cs مربوط به پروژه بعد از دستورات زیر
[CSHARP]
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(fals e);
[/CSHARP]

دستور زیر رو قرار بدید
[CSHARP]Application.ThreadException += new ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadExce ption);[/CSHARP]

و در همون فایل program.cs متدی با همان نامی که در سازنده بالا دادید باید ایجاد کنید مثل متد زیر

[CSHARP]static void Application_ThreadException(object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
{
MessageBox.Show("خطا در اجرای دستور کاربر", "خطا");
}[/CSHARP]

از این به بعد در صورتی که خطایی در قطعه کدی از برنامه رخ بده که درون بلوک try قرار نداشته باشه به این متد فرستاده می شه و دیگه پیام پیش فرض دات نت فریم ورک نمایش داده نمی شه.
نکته : آرگومان e در متد فوق حاوی Exception ایجاد شده می باشد که از آن می توان استفاده های مختلفی کرد.