نحوه ساخت سایت مپ چگونه است؟

بازدید12.2kپست ها2آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام عیدتون مبارک
یک سایت مپ ساده چطور ساخته میشه و چطور باید به اون داده اضافه کرد؟

0

سلام
به ساده ترین صورت :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

  <url>

   <loc>http://www.example.com/</loc>

   <lastmod>2005-01-01</lastmod>

   <changefreq>monthly</changefreq>

   <priority>0.8</priority>

  </url>

</urlset>

sitemaps.org - Protocol

0

برای اینکه بهش استایل بدی باید XSLT بلد باشی
مثال:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="sitemap.xsl"?>
<urlset>

  <url>

   <loc>http://www.example.com/</loc>

   <lastmod>2005-01-01</lastmod>

   <changefreq>monthly</changefreq>

   <priority>0.8</priority>

  </url>

</urlset>

XSLT:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <td>Title</td>
   <td>Artist</td>
  </tr>
  <xsl:for-each select="urlset/url">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="loc"/></td>
   <td><xsl:value-of select="lastmod"/></td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

آموزش: [url]http://www.w3schools.com/xsl/default.asp[/url]

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.