برای برگشت به صفحه قبل از این کد استفاده کنید: این کد مثل دکمه back مرورگر کار میکنه <input type=button value="Click Here To Go Back" onClick="history.go(-1)">