پیدا کردن عنوان سایت با c#.net

بازدید43.2kپست ها2آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام به همه دوستان
چطور میشه عنوان یه سایت رو به دست اورد . مثلا من ادرس یه صفحه html رو از داخل سیستمم به برنامه بدم و بعد برنامه بهم بگه بین تگه باز و بسته <title> چی نوشته شده. دوستان خواهش میکنم کمک کنید

0

سلام
اینو امتحان کن:
[CSHARP]
static void Main(string[] args)
{
string page = @"http://site.com/";
HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(page);
StreamReader SR = new StreamReader(req.GetResponse().GetResponseStream());

    Char[] buf = new Char[256];
    int count = SR.Read(buf, 0, 256);
    while (count > 0)
    {
      String outputData = new String(buf, 0, count);
      Match match = Regex.Match(outputData, @"<title>([^<]+)", RegexOptions.IgnoreCase);
      if (match.Success)
      {
        Console.WriteLine(match.Groups[1].Value);
      }
      count = SR.Read(buf, 0, 256);
    }
  }

[/CSHARP]

OR

[CSHARP]

[/CSHARPusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace TestGetTitle
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String html = Request("http://www.google.dk", "GET");
String title = GetTitleFromHtml(html);
Console.WriteLine(title);
Console.ReadKey();
}

  static String GetTitleFromHtml(String html)
  {
    return Regex.Match(html, "<title[^>]*?>(?<content>[^<]*?)</title>", RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Singleline).Groups["content"].Value;
  }


  static String Request(String uri, String verb)
  {
    System.Net.WebRequest req = System.Net.WebRequest.Create(uri);


    req.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    req.Method = verb;
    req.ContentLength = 0;


    System.Net.WebResponse resp = req.GetResponse();
    if (resp == null) return null;


    System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(resp.GetResponseStream());
    return sr.ReadToEnd().Trim();
  }
}

}
[/CSHARP]

0

Tashakor
:khodeshe:

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.