پیدا کردن عنوان سایت با c#.net

ASP.Net

توسط در 6 سال پیش
0 43.1k 2 6 سال پیش
scarface arash-online
0

سلام به همه دوستان
چطور میشه عنوان یه سایت رو به دست اورد . مثلا من ادرس یه صفحه html رو از داخل سیستمم به برنامه بدم و بعد برنامه بهم بگه بین تگه باز و بسته <title> چی نوشته شده. دوستان خواهش میکنم کمک کنید

0

سلام
اینو امتحان کن:
[CSHARP]
static void Main(string[] args)
{
string page = @"http://site.com/";
HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(page);
StreamReader SR = new StreamReader(req.GetResponse().GetResponseStream());

    Char[] buf = new Char[256];
    int count = SR.Read(buf, 0, 256);
    while (count > 0)
    {
      String outputData = new String(buf, 0, count);
      Match match = Regex.Match(outputData, @"<title>([^<]+)", RegexOptions.IgnoreCase);
      if (match.Success)
      {
        Console.WriteLine(match.Groups[1].Value);
      }
      count = SR.Read(buf, 0, 256);
    }
  }

[/CSHARP]

OR

[CSHARP]

[/CSHARPusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace TestGetTitle
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String html = Request("http://www.google.dk", "GET");
String title = GetTitleFromHtml(html);
Console.WriteLine(title);
Console.ReadKey();
}

  static String GetTitleFromHtml(String html)
  {
    return Regex.Match(html, "<title[^>]*?>(?<content>[^<]*?)</title>", RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Singleline).Groups["content"].Value;
  }


  static String Request(String uri, String verb)
  {
    System.Net.WebRequest req = System.Net.WebRequest.Create(uri);


    req.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    req.Method = verb;
    req.ContentLength = 0;


    System.Net.WebResponse resp = req.GetResponse();
    if (resp == null) return null;


    System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(resp.GetResponseStream());
    return sr.ReadToEnd().Trim();
  }
}

}
[/CSHARP]

0

Tashakor
:khodeshe:

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید