سلام
شاید دوست داشته باشید که سایت php تون بنظر سایتی باشه که با زبانهای دیگه نوشته شده باشه برای اینکاراز کد زیر استفاده کنید
کد htaccess.

# Make PHP code look like other code types
AddType application/x-httpd-php .asp .py .pl