الگوریتم های رمزنگاری بسیار متعدد هستند ، اما تنها تعداد اندکی از آن ها به صورت استاندارد درآمده اند. رمزنگاری دانشی است که به بررسی و شناختِ اصول و روش های انتقال یا ذخیرهٔ اطلاعات به صورت امن (حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات و کانال های ارتباطی یا محل ذخیره اطلاعات ناامن باشند) می پردازد. الگوریتم های رمزنگاری متقارن که جزء اساسی امنیت اطلاعات هستند توسط استانداردهای NIST و ECRYPTپس از بررسی امنیت و بازدهی پیاده سازی ارائه شده اند. جدیدترین استانداردهای ارائه شده از طرف ECRYPT برای الگوریتم های رمز جریانی می باشد که چهار الگوریتم برای پیاده سازی نرم افزاری و سه الگوریتم جهت پیاده سازی سخت افزاری پیشنهاد شده است.

ربیت الگوریتم رمز جریانی می باشد که به عنوان یکی از چهار الگوریتم نرم افزاری ECRYPT پیشنهاد شده است. این الگوریتم دارای ساختار ساده ای می باشد و تاکنون حمله موثری به آن انجام نگرفته است. در این پایان نامه الگوریتم ربیت از دو جنبه امنیت و پیاده سازی بررسی می گردد بدین صورت که در مرحله اول با بررسی مهمترین حملات و آخرین آنالیزهای روی این الگوریتم امنیت این سیستم مورد ارزیابی و سپس یکی از جدیدترین حملات به نام حمله جبری روی این الگوریتم صورت می گیرد. در مرحله دوم پیاده سازی الگوریتم روی یکی از پردازنده های پردازش سیگنال شرکت تگزاس DSP C55xx بررسی می گردد و تکنیک های مورد نظر برای پیاده سازی بهینه روی این پردازنده ارائه میگردد. رمزنگاری استفاده از تکنیکهای ریاضی، برای برقراری امنیت اطلاعات است. دراصل رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام یا اطلاعات به کمک کلید رمز و با استفاده از یک الگوریتم رمز است، به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج اطلاعات اصلی از اطلاعات رمز شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آن ها اطلاع ندارد، نتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

فهرست :

مقدمه

سیستم رمزنگاری کوله پشتی مرکل-هلمن

تعریف

تولید کلید

رمز نگاری

رمز گشایی

روش ریاضی

تولید کلید

رمز نگاری

رمز گشایی

محرمانگی معادل سیمی

وای-فای پروتکتد ستاپ

پیاده سازی

تابع درهم سازی SHA-

مقایسه ای میان توابع درهم سازی

کاربردها

صحت داده

آنالیز و ارزیابی رمزنگاری

تابع درهم سازی

مقایسهٔ توابع SHA

کاربردها

تحلیل رمز و ارزشیابی

ام دی۵

شرایط و نکات لازم

توضیحات الگوریتم MD

اضافه کردن بیتهای نرم کننده

افزایش طول

تعیین بافر برای MD

پردازش پیام در بلاک های ۱۶ کلمه ای

خروجی

نتیجه

ام دی ۶

کلیات

ویژگی های ام دی ۶

تابع درهم ساز رمزنگارانه

تصادم هش

خواص کریپتوگرافیک

ساختار مرکل-دمگارد

الحاق توابع درهم ساز رمزگذار

الگوریتم های درهم ساز رمزی

حمله تصادم

حمله تصادم کلاسیک

حمله تصادم-پیشوند برگزیده

سناریوی حمله

درخت درهم سازی

کاربردها

چگونگی عملکرد درخت درهم سازی

درهم سازی جهانی

معرفی

ضمانت های ریاضی

سازه ها

آراس ای

تاریخچه

توضیحات کارکرد

کلیات

تولید کلید

رمز کردن پیام

باز کردن پیام

استاندارد رمزنگاری داده ها

الگوریتم DES

تابع F

الگوریتم Key Schedule

امنیت DES

الگوریتم های جایگزین DES

مشخصات عمومی الگوریتم رایندال

تعاریف

تبدیلها و توابع مورد استفاده

تابع SubByte

تبدیل ShiftRow

تبدیل MixColumn

تابع AddRoundKey

تابع بسط کلید

استاندارد پیشرفتۀ رمزنگاری AES

حمله کانال جانبی

الگوریتم های کلید نامتقارن

امضای دیجیتال

مشخصات امضا دیجیتال

معایب امضای دیجیتال

مزایای امضای دیجیتال

کلید عمومی رمزنگاری

تولید کلید

پروتکل رمز نگاری

جمع بندی

حمله مسگر

رمزنگاری الجمل

الگوریتم

رمزنگاری ان تی آریو

تاریخچه

ساخت کلید عمومی

رمزگذاری

رمزگشایی

زیرساخت کلید عمومی

بررسی اجمالی

روش های تایید گواهی

مراکز صدور گواهی

گواهی های موقت و ورود تک نفره

وب سایت مورد اعتماد

زیرساخت کلید عمومی ساده

تاریخچه

موضوعات امنیتی

مثال های کاربردی

رمزنگاری کلید عمومی

مفاهیم زیرساخت کلید عمومی

زوج کلیدهای چندتایی

کشف رمز کلید

بازیابی و آمادسازی در برابر حوادث

مدیریت گواهی مستقل

پشتیبانی از عدم انکار

مبانی امضا رقمی

نیازمندی ها

امضای رقمی

استانداردهای امضای رقمی

زیر ساخت کلید عمومی PKI

پروتکل تبادل کلید دیفی-هلمن

تاریخچه پروتکل دیفی-هلمن در رمزنگاری

جزئیات پروتکل دیفی-هلمن

مثال عددی

امنیت پروتکل دیفی-هلمن

مشکل شناسایی طرفین در پروتکل دیفی-هلمن

گواهی دیجیتال

انواع مختلف گواهی

انواع کلاسهای گواهی دیجیتال

معناشناسی و ساختار گواهی

ساختارهای دیگر گواهی

SPKI

PGP

SET

گواهی های اختیاری

مدیریت گواهی (Managing Certificates)

صدور گواهی(Issuing Certificates)

ابطال گواهی(Revoking Certificates)

انتشار یک لیست از گواهی های باطل شده (Publishing a Certificate Revokation List)

وارد و صادر کردن گواهی (Importing and Exporting Certificates)

تنظیمات Active Directory برای گواهی ها (Configuring Active Directory for Certificates)

ثبت ورود

درهم سازی پیمانه ای چندخطی

معرفی

کد اصالت سنجی پیام

امنیت

کدهای صحت پیام

پیاده سازی

استانداردها

کد اصالت سنجی پیام برپایه درهم سازی

تعریف از (RFC )

پیاده سازی

مثال کاربردی

اصول طراحی

امنیت

منابع فارسی زبان

منابع انگلیسی زبان

منابع اینترنتی

دانلود:
[url]http://dl.prozhe.com/server2/uploads/algo-ramznegarii-%5Bwww.prozhe.com%5D.zip[/url]

پسورد: [url]www.prozhe.com[/url]