سلام; خیلی از ما با یادگیری regex مشکل داریم یا داشتیم و همه میدونم که این زبان چقدر بدرد میخوره امروز سایتی رو پیدا کردم که بصورت جیلی جالب و گام به گام regex رو یاد میده.
آدرس سایت: RegexOne - Learn regular expressions with interactive examples