[align=center]
[img]http://www.maa95.xzn.ir/upload/softafzar/light/2007-02-02%20-%20Lighting%20on%20Multiple%20Surfaces%20-%20Corey%20Barker[(009788)14-13-29].JPG[/img]

این فیلم آموزشی درباره تابش نور داخل اتاق و اشنایی با روشنایی وسطوح چندگانه هست .
این فیلم دارای زبان انگلیسی میباشد .
برای دانلود کیلیک کنید

[color=#FF0000]ببخشید منبع این فایل رو در اختیار نداشتم [/color]

[/align]