با سلام خدمت دوستان من جدولی از اطلاعات پرسنلی همکاران دارم که شماره کارمندی - تاریخ و سمت دارم حالا یه سورس vb می خوام که کسانی که بیشتر از سه سال در یک شعبه بودن را نشان بده تذکر: بغضی از همکاران چند بار در یک شعبه بوده اند که ما فقط آخرین باری که وارد شعبه شده اند ملاک قرار گیرد. مثال در خصوص شماره کارمندی 97060 یکبار در تاریخ 680207 در شعبه بهداشت و درمان تهران بوده و یکبار در تاریخ 0516 92دوباره وارد این شعبه شده : سابقه این فرد یک سال می باشد و تاریخ سال 68 نباید حساب شود. شماره پرسنلی کد شعبه شعبه تاريخ 97060 6405 ميدان محمديه 650918 97060 6240 بهداشت و درمان تهران 680207 97060 6443 چهار راه مولوي 680516 97060 6431 خيام 760505 97060 6240 بهداشت و درمان تهران 920516 105960 6307 بلوار کشاورز 630231 105960 6204 ميدان ابن سينا 831003 316000 6406 سراي حاج حسن 660705 316000 6406 سراي حاج حسن 681130

ممنون

آخرین ویرایش: 07-08-2014 ساعت 21:07، توسط moslemi