[align=center]مربوط به تاپیک
[color=#DAA520]خطایابی کدهای php - مشکلات رایج برنامه نویسان[/color]
(در Tab جدید باز میشود)[/align]


در حالت کلی این خطا زمانی اتفال میوفته که شماسعی کنید تابعی رو فراخوانی کنید که تعریف نشده.

مثال:

$someCondition = false;
if ($someCondition === true) {
    function fn() {
        return 1;
    }
}
echo fn(); // triggers error

در این مثال تابع fn زمانی تعریف میشه که شرط ما درست باشه اما چون شرط درست نیست تابع تعریف نمیشه و موقع فراخوانی تابع با خطا مواجه میشیم.

مثال:

function createFn() 
{
    function fn() {
        return 1;
    }
}
echo fn(); // triggers error

در این مثال هم خطا داریم چون تابع fn در صورتی نعریف میشه که ابتدا تابع createfn فراخوانی بشه و چون ما این تابع رو فراخوانی نکردیم با خطا مواجه میشیم.

آخرین ویرایش: 03-01-2018 ساعت 18:06، توسط Reza