[align=center]مربوط به تاپیک
[color=#DAA520]خطایابی کدهای php - مشکلات رایج برنامه نویسان[/color]
(در Tab جدید باز میشود)[/align]


این خطا زمانی رخ میده که شما سعی کنید از متغیری استفاده کنید که تعریف نشده.

برای مثال:

foreach ($items as $item) {
    // do something with item
    $counter++;
}

این کد به شما خطا میده چون متغیر conter رو قبلا تعریف نکردید درستش اینه:

$counter = 0;
foreach ($items as $item) {
    // do something with item
    $counter++;
}