یوزر و پس NOD32 برای کامپیوتر :

Username: EAV-0138876374
Password: tpjp9c56am 
Expiry Date: 06.08.2015 

Username: EAV-0138888066
Password: bfshr29ubj 
Expiry Date: 06.08.2015 

Username: EAV-0138888081
Password: fxdjf5shns 
Expiry Date: 06.08.2015 

Username: EAV-0134840148
Password: r8jkv5eneu 
Expiry Date: 20.03.2016 

یوزر و پس NOD32 برای موبایل و تبلت :

Username: EAV-0126354505
Password: 9nu4b23dnc 
Expiry Date: 30.11.2015 

Username: EAV-0134391268
Password: sppr2erd8p 
Expiry Date: 12.03.2016 

[color=#cc3333]راستی اگه این کار از نظر کپی رایت مشکل داره اطلاع بدید تا پاکش کنم...[/color]

آخرین ویرایش: 09-05-2015 ساعت 14:19، توسط Hossein-McLaren