یوزر و پس NOD32 برای کامپیوتر :

Username: EAV-0138876374 Password: tpjp9c56am  Expiry Date: 06.08.2015 

Username: EAV-0138888066 Password: bfshr29ubj  Expiry Date: 06.08.2015 

Username: EAV-0138888081 Password: fxdjf5shns  Expiry Date: 06.08.2015 

Username: EAV-0134840148 Password: r8jkv5eneu  Expiry Date: 20.03.2016 

یوزر و پس NOD32 برای موبایل و تبلت :

Username: EAV-0126354505 Password: 9nu4b23dnc  Expiry Date: 30.11.2015 

Username: EAV-0134391268 Password: sppr2erd8p  Expiry Date: 12.03.2016 

[color=#cc3333]راستی اگه این کار از نظر کپی رایت مشکل داره اطلاع بدید تا پاکش کنم...[/color]

آخرین ویرایش: 09-05-2015 ساعت 14:19، توسط Hossein-McLaren