سلام

من برنامه ای رو به زبان سی پلاس میخوام که رشته ای از کاربر بگیره و فقط با استفاده از صف رشته رو معکوس کنه
(البته میتوان از چندین صف هم استفاده کرد)