گزینه ها
azkio

خطای Parse error: syntax error, unexpected 'if' (T_IF)

PHP

توسط azkio در 5 ماه پیش
031515 ماه پیش
سلام.
کسی میدونه کجا رواشتباه کردم؟ به if گیر میده

کد
public static function textbox($name, $maxlength=''){
   return "<input type='text' id='$name' name='$name'  maxlength='$maxlength' value='". if (isset($_POST[$name])) { echo $name; } ."' >";
}
پاسخ
به این شکل باید بنویسید
کد
public static function textbox($name, $maxlength=''){
   return "<input type='text' id='$name' name='$name'  maxlength='$maxlength' value='".(isset($_POST[$name]) ? $name : '')."' >";
}
آخرین ویرایش: 01-07-2017 ساعت 13:31، توسط Reza.irdev
پاسخ