سلام
برای اینکه شما یک صفحه وب رو واکنش گرا بسازید باید اندازه دیوایس ها رو برای اعمال کدهای CSS داشته باشید. این کد سایز عمومی دستگاههای امروزی هست میتونید تو کدهاتون ازش بهره ببرید.

   /* Smartphones (portrait and landscape) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) {
/* Styles */
}

/* Smartphones (landscape) ----------- */
@media only screen and (min-width : 321px) {
/* Styles */
}

/* Smartphones (portrait) ----------- */
@media only screen and (max-width : 320px) {
/* Styles */
}

/* iPads (portrait and landscape) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) {
/* Styles */
}

/* iPads (landscape) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) {
/* Styles */
}

/* iPads (portrait) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) {
/* Styles */
}
/**********
iPad 3
**********/
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}
/* Desktops and laptops ----------- */
@media only screen  and (min-width : 1224px) {
/* Styles */
}

/* Large screens ----------- */
@media only screen  and (min-width : 1824px) {
/* Styles */
}

/* iPhone 4 ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) and (orientation : landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) and (orientation : portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}